معرفی سالن جلسات ۲۴ نفره

معرفی سالن جلسات ۲۴ نفره

برای استفاده از سالن‌ها و اتاق‌های جلسات صندوق نوآوری و شکوفایی می توانید درخواست خود را جهت بررسی و تایید از طریق نامه به معاونت توسعه ارسال نمایید.

امکانات شرح
تعداد صندلی ۲۴ صندلی
تجهیزات و امکانات سیستم صوتی تصویری
۲ عدد ال سی دی۶۰ اینچ
ظرفیت سالن تا ۵۰ نفر قابل افزایش است
پرژکتور