مرکز مشاوره تخصصی شکوفایی

ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌های دانش‌بنیان

رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر مباحث فنی، مستلزم رویکردهای مدیریتی نوین در اداره کسب‌وکار و پیشبرد آن است. اما سطح دانش مدیریتی این شرکت‌ها معمولاً کمتر از دانش فنی پیشرفته آن‌ها است.

از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی، با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز کمک به توسعه رویکردهای مدیریتی آن‌ها، حمایت 90 درصدی از برگزاری جلسات مشاوره در حوزه‌های مختلف مانند توسعه کسب‌وکار، بیمه، مالیات، صادرات و بازاریابی و ... را در دستور کار قرار داده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند تا سقف سه جلسه در ماه از خدمات مشاوره بهره‌مند شوند.

 

همراه شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر موفقیت