نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

اعطای جایزه صادراتی به شرکت‌های دانش‌بنیان موفق...

1401/5/3

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در سومین...

1401/5/2

شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه تجهیزات...

1401/4/28
آرشیو

رویداد تبادل فناوری شرکت شهرک‌های صنعتی استان...

1401/5/5

فراخوان همکاری فناورانه در صنعت مخابرات

1401/4/25

معرفی 34 فرصت سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه وزرات...

1401/4/18
آرشیو

هفدهمین بوت‌کمپ مدیریت فناوری با حمایت صندوق...

1401/4/14

مجموعه دوره‌های مالکیت فکری برای شرکت‌های کوچک...

1401/3/7

دوره آموزشی بلندمدت «مالکیت فکری برای شرکت‌های...

1401/1/27
آرشیو

بیست‌ودومین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی...

1401/5/9

بیست‌ویکمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی...

1401/5/4

نوزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی...

1401/5/3
آرشیو