خدمات یادگیری

خدمات یادگیری

یادگیری، فعالیتی مستمر جهت بلوغ هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان می باشد.

خدمات یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه ملی توانمندسازی در سه حوزه الف) استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری، ب) عملیات فنی و تجاری و ج) مدیریت بنگاه به دو صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات آموزش تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.

میزان حمایت صندوق

عنوان زیرخدمت

سقف حمایت هر برنامه

سقف حمایت سالیانه

سهم حمایتی صندوق

دوره­ های آموزشی داخلی

300 هزار تومان در روز

به ازای هر شرکت

10 میلیون تومان به ازای هر شرکت

70 درصد هزینه­ ها

یادگیری اختصاصی شرکت­ ها

5 میلیون تومان

به ازای هر دوره یک روزه

20 میلیون تومان به ازای هر شرکت

90 درصد هزینه ­ها

آموزش در/از سایر کشورها

10 میلیون تومان

به ازای هر دوره آموزشی

20 میلیون تومان به ازای هر شرکت

70 درصد هزینه­ ها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت