تدوین پیش نویس قرارداد2

تدوین پیش نویس قرارداد

به دست آوردن حقوق مالکیت فکری، اولین قدم برای حفاظت از دارایی‌های فکری است. مالک دارایی‌های فکری می‌تواند بعد از ثبت و کسب حمایت حقوقی از دارایی‌های فکری خود، برای بهره‌برداری تجاری اقدام به فروش، واگذاری، همکاری فناورانه و... کند. بر این اساس تنظیم یک قرارداد استاندارد و اشراف بر کلیه اصول و قواعد ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی مسائل آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. قراردادهای محرمانگی، بهرهبرداری، فرانشیز، واگذاری، انتقال فناوری، دانش فنی و... از جمله قراردادهای مرتبط با موضوع حقوق مالکیت فکری است که در تنظیم صحیح  هر یک از قراردادها، رعایت اصول و الزامات نیاز به متخصصین حقوقی در این حوزه دارد. 
 

از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از تدوین پیش‌نویس قرارداد را به طور بلاعوض می‌پردازد. کارگزاران صندوق در این حوزه، با توجه به راهبرد کسب و کار شرکت، مسائل حقوقی و نوع قرارداد به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تدوین پیش‌نویس قرارداد، در انتهای تدوین قرارداد به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار پرداخت می‌شود. 

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

تدوین پیش­نویس قرارداد

6 میلیون تومان

12 میلیون تومان

85درصد

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان  باید هنگام ثبت درخواست کارگزار انتخابی خود را مشخص نماید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط مدیریت توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

5

پرداخت هزینه خدمت از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم شرکت به کارگزار اقدام نماید.

6

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند تدوین پیش­نویس قرارداد، هشتاد و پنج درصد هزینه‌های تدوین قرارداد تا سقف 6 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند پرداخت می­‌شود.

7

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار  پرداخت خواهد شد:

 • ارائه گزارش و پیش‌­نویس قرارداد
 • رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب شرکت کارگزار
 • نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش‌بنیان به کارگزار
 • نامه درخواست حمایت به دفتر توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

 

شرح خدمات تدوین پیش‌­نویس قرارداد:

در ارائه خدمات تدوین پیش‌­نویس قرارداد، هر یک از طرف‌ها (شرکت دانش‌بنیان، کارگزار، صندوق) وظایف و تعهداتی به شرح زیر دارد:

 

تعهدات متقاضی خدمت:

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تأیید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارائه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تأیید نهایی صندوق
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی:

 • بررسی و اعلام تایید نهایی حمایت و ارجاع کار به کارگزار
 • پرداخت 85 درصد هزینه به شرکت دانش­‌بنیان/ کارگزار پس از اتمام خدمت

 

خدمات کارگزار:

 • تدوین قرارداد عدم افشا و قرارداد خدمت فی مابین کارگزار و شرکت متقاضی
 • برگزاری جلسه طرح موضوع با متقاضی ودریافت شرح موضوع درخواست 
 • اعلام هزینه، زمان بندی و شرح خدمات به متقاضی
 • دریافت سهم متقاضی خدمت
 • ارائه گزارش تدوین پیش­نویس قراردادبه متقاضی و صندوق
 • ارائه نامه اتمام کار به صندوق
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

شبکه کارگزاران

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی خدمات توانمندسازی:tavanmandsazi@