ضمانت نامه گمرکی

ضمانت گمرکی

تسهیل صدور ضمانت­نامه برای شرکت­‌ها و موسسات دانش‌­بنیان به منظور:  
ارائه ضمانت­نامه برای واردات کالا (مواد اولیه و ماشین­آلات مورد نیاز برای تولید محصولات دانش‌بنیان) از گمرکات کشور
تضمین پرداخت کامل و به موقع تعهدات گمرکی
دامنه شمول

کارمزد

کارمزد صندوق، 0% و کارمزد بانک حداکثر معادل نرخ کارمزد تعیین شده توسط بانک مرکزی

ضوابط اختصاصی

حداکثر مدت زمان ضمانت­نامه گمرکی 12 ماه است.
حداکثر مبلغ توثیق و تودیع صندوق برای صدور ضمانت‌نامه معادل 15% مبلغ آن است.
حداقل 50% مبلغ توثیق و تودیع مورد نیاز برای صدور ضمانت­نامه توسط شرکت تاًمین می­شود.