ضمانت نامه

راهنمای اخذ ضمانت‌نامه

این خدمت به منظور صدور انواع ضمانت‌نامه‌های پیمان از طریق بانک‌های همکار به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود.

  • ضمانت‌نامه‌ها بانکی است و از طریق بانک‌های همکار صادر می‌شود.
  •  شرایط صدور ضمانت‌نامه شامل نوع تضمین و میزان سپرده با توجه به اعتبار شرکت مشخص می‌شود.
  • ضمانت‌نامه‌های بانکی قابل صدور :

ضمانت نامه

 

مزایای ضمانت‌های صادره از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی:

  • تأمین 50 درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق
  • تخفیف 30 درصدی در کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی

دریافت حد اعتباری ضمانت‌نامه:

  • حد اعتباری ضمانت‌نامه: اعتباری است که به شرکت برای یک سال داده می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت به صورت تجدیدناپذیر صادر شود.
  • در صورت دریافت حد اعتباری ضمانت‌نامه توسط شرکت دانش‌بنیان از صندوق، تا سقف مذکور، بدون ارزیابی مجدد و متناسب با درخواست شرکت در اسرع وقت ضمانت‌نامه از طریق بانک‌های همکار صادر می‌گردد.

 

اینفوگرافیک خدمت ضمانت‌نامه

 

 


برای آشنایی بیشتر با خدمت ضمانت‌نامه، موشن‌گرافی زیر را مشاهده نمایید.