ناشر منبع

گفتگو با دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآ ...

دانش بنیان‌ها می‌گویند از قانون اشباعیم، اما حمایت ...

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با روزنامه جوان در تاریخ 10 اردیبهشت 1401شماره &nbs ...

دانش‌بنیان‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و 3 باور اشت ...

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در تاریخ 22 فروردین در روزنامه فرهیختگان داشت ...

پیش به سوی ایران دانش‌بنیان 

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در بخشی از یادداشتی خود در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5419 ت ...

راهکارهای افزایش 2 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در یادداشتی در روزنامه ایران شماره7877  15 فروردین 1 ...

دكتر علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفای ...

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی در روزنامه جام جم شماره 6184 تاریخ 16 فروردین 1401  با ...

نقشه ‌راه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری  طی یادداشتی که در شماره 6184 تاریخ 16 فروردین 1401 روزنامه جا ...

علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

نمایشگاه‌های تخصصی: ابزاری برای توسعه بازار شرکت‌ه ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 47ماهنامه ن ...

در گفتگو با رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در جبهه مقابله با کرونا ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7372 روزنام ...

توسعه و تقویت نظام تامین مالی نوآوری

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7457 روزنام ...

تامین مالی جمعی؛ چرا و چگونه؟

دکتر مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره ...

تامین مالی جمعی: ابزاری برای مشارکت شهروندان در تو ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 221 هفته نا ...

جهش نوآوری بر بستر بازار سرمایه

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4924 روزنام ...

صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دکتر محمدصادق خیاطیان طی یادداشتی که در سالنامه روزنامه دنیای اقتصاد داشته است یکی از مهمترین نقاط ع ...

چارچوب سیاست‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در سالنامه روزنامه د ...

تحقق جهش تولید با اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4858 روزنام ...

حرکت به سمت قوه قضائیه دانش بنیان 

دکتر محمد صادق خیاطیان؛ عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در شماره 5013 تاریخ 29 م ...

تامین مالی جمعی: ابزاری برای مشارکت شهروندان در تو ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در هفته نامه شنبه&nb ...

نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در تقویت کارآفرینی فناو ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7797 هفته ن ...

تامین مالی جمعی: نوآوری بازار تامین مالی کشور

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 427 مجله تج ...

برنامه جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه دانش ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 5059 روزنام ...