ناشر منبع

آغاز همکاری ویژه فولاد مبارکه با شرکت‌های دانش‌بنی ...

دکتر محمدصادق خیاطیان طی یادداشتی که در ویژه نامه شرکت فولاد مبارکه سپاهان در تاریخ 20 خرداد 14 ...

مأموریت جدید صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر محمدصادق خیاطیان طی یادداشتی که در روزنامه ایران در تاریخ 30 اردیبهشت 1402 داشته است بر ای ...

آینده تامین مالی نوآوری در 4 پرده

دکتر علی وحدت طی یادداشتی که در ویژه نامه نوروزی دنیای اقتصاد داشته است بر این مورد اشاره ...

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

دکتر علی وحدت طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 1 بهمن 1401شماره 5652، تصویب قا ...

تامین مالی‌جمعی: مشارکت مستقیم شهروندان در تولید د ...

دکتر علی وحدت طی یادداشتی در روزنامه جام جم در تاریخ 2 آبان 1401شماره 6336 توضیحاتی در راب ...

آینده رشد مبتنی بر نوآوری چگونه است؟

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی در شماره 6294 روزنامه جام جم با طرح این سوال که ...

شرکت‌های نوآفرین جهان در سال ۲۰۲۲

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 30 خرداد 1 ...

دانشگاه آزاد اسلامی: نگاهی به گذشته، ملاحظاتی برای ...

دکتر علی وحدت طی یادداشتی که در ویژه نامه روزنامه فرهیختگان در آستانه ورود به پنجمین دهه از عمر ...

گفتگو با دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآ ...

دانش بنیان‌ها می‌گویند از قانون اشباعیم، اما حمایت ...

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با روزنامه جوان در تاریخ 10 اردیبهشت 1401شماره &nbs ...

دانش‌بنیان‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و 3 باور اشت ...

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در تاریخ 22 فروردین در روزنامه فرهیختگان داشت ...

پیش به سوی ایران دانش‌بنیان 

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در بخشی از یادداشتی خود در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5419 ت ...

راهکارهای افزایش 2 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در یادداشتی در روزنامه ایران شماره7877  15 فروردین 1 ...

دكتر علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفای ...

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی در روزنامه جام جم شماره 6184 تاریخ 16 فروردین 1401  با ...

نقشه ‌راه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری  طی یادداشتی که در شماره 6184 تاریخ 16 فروردین 1401 روزنامه جا ...

علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

نمایشگاه‌های تخصصی: ابزاری برای توسعه بازار شرکت‌ه ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 47ماهنامه ن ...

در گفتگو با رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در جبهه مقابله با کرونا ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7372 روزنام ...

توسعه و تقویت نظام تامین مالی نوآوری

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7457 روزنام ...

تامین مالی جمعی؛ چرا و چگونه؟

دکتر مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره ...

تامین مالی جمعی: ابزاری برای مشارکت شهروندان در تو ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 221 هفته نا ...

جهش نوآوری بر بستر بازار سرمایه

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4924 روزنام ...