تسهیلات تامین مالی قرارداد

تسهیلات تامین مالی قرارداد:

 

  • این تسهیلات برای تأمین کسری نقدینگی لازم برای پوشش هزینه‌های جاری اجرای قرارداد/قراردادهای فروش محصولات و خدمات دانش­ بنیان شرکت­، قابل اعطا است.
  • مبلغ تسهیلات "تا 50% مبلغ باقی‌مانده‌ی قرارداد در سقف 40% مبلغ کل قرارداد" صرفاً پس از تأیید "فرم استعلام وضعیت قرارداد" قابل تخصیص است. در صورتی‌که متقاضی مبلغ تعیین شده از روش فوق را برای تکمیل قرارداد کافی نداند بایستی هزینه‌های باقیمانده و پیش‌فاکتورها و مستندات پیشرفت بررسی شود و پس از ارزیابی دقیق، تا 80% مبلغ کسری نقدینگی کارشناسی‌شده‌ی قرارداد به عنوان مبلغ تسهیلات قابل تعیین است.
  • نرخ سود متناسب با دوره بازپرداخت و فروش سالانه (کل) شرکت، مطابق با جدول

سود تسهیلات (درصد)

فروش سالانه (میلیارد ریال)

کمتر از 3000

بین 3000 تا 6000

بیشتر از 6000

دوره تنفس و بازپرداخت

(ماه)

12

17%

20%

23%

24

20%

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت‌هایی که هنوز بانک‌پذیر نشده‌اند می‌توانند از این تسهیلات با نرخ 16 درصد وحداکثر مدت زمان 24 ماهه (زمان‌‌بندی تسهیلات متناسب با زمان‌بندی دریافت درآمد حاصل از اجرای قرارداد) بدون مراجعه به بانک برخوردار شوند که در این صورت پرداخت در چند مرحله متناسب با کسری نقدینگی در ماه‌های اجرای قرارداد و پس از نظارت بر عملکرد شرکت در هزینه‌کرد مرحله‌ی قبلی و حصول اطمینان از دست‌یابی به اهداف فنی و مالی تعیین شده در برنامه عملیاتی پیوست قرارداد تسهیلات انجام خواهد شد.