لیزینگ و استصناع منابع داخلی

لیزینگ و استصناع منابع داخلی

 

فروش اقساطی(لیزینگ و استصناع)

 • نرخ تسهیلات

  • - نرخ 20% برای مواردی که شرکت کمتر از 10 میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده باشد.(در صورتی که محصول جزو کالای وارداتی است که تولید‌کننده داخلی ندارد یا جزو ماشین الات ساخت داخل است، 10 میلیارد تومان به مبلغ فوق اضافه می شود)

  • - نرخ 23% برای سایر موارد
    

 • حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال (حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات جهت محصولات مصرفی 12 ماه خواهد بود)

 • تعیین زمان تنفس و بازپرداخت متناسب با مبلغ تسهیلات، جریان وجوه نقد و وضعیت مالی و اعتباری خریدار

 • هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان

 • میزان حمایت صندوق تا 70%(در شرایط خاص 80%) قیمت محصول متناسب با توان و نیاز شرکت متقاضی

 • تسهیلات لیزینگ برای کالاهای آماده و تسهیلات استصناع برای سفارش ساخت

 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیلات استصناع

 • پرداخت به صورت یکجا برای تسهیلات لیزینگ

 

ضوابط اختصاصی

 

 • اعطای این تسهیلات محدود به محصولات دانش‌بنیان شرکت‌ها است.

 • پرداخت مابقی مبلغ قرارداد و مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار است.

 • این تسهیلات به شرط اصالت معامله، عدم وجود ذی‌نفع مشترک و عدم افزایش قیمت محصول به صورت صوری، تعلق می‌گیرد.

 • مبلغ تسهیلات به شرکت دانش‌بنیان (فروشنده) پرداخت می‌شود. تضامین و بازپرداخت تسهیلات برعهده خریدار است.

 • ارائه تسهیلات به خریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثایق محکم سهل‌‌البیع به امکان‌پذیر است.

 • در استصناع علاوه بر خریدار، تضامین لازم از فروشنده (بابت انجام تعهدات قرارداد فروش محصول) نیز اخذ می‌شود.

 •    تحویل محصول (موضوع تسهیلات) به خریدار قبل از قرارداد تسهیلات به منزله انجام معامله تلقی خواهد شد و قابل حمایت در قالب تسهیلات فروش اقساطی(لیزینگ) نخواهد بود.
 •  ارسال تصویر مجوز فعالیت خریدار (مرتبط با استفاده از محصول موضوع تسهیلات درخواستی) در زمان ثبت درخواست الزامی است. 
 • اولویت پرداخت تسهیلات از منابع اهرمی نزد بانک است. لذا حتی الامکان یکی از بانک های همکار در زمان ثبت درخواست (نحوه تامین منابع: منابع بانکی) به عنوان بانک پیشنهادی خریدار معرفی شود.
 • ارائه تضمینات متناسب با تسهیلات ضروری است. در صورت نیاز به معرفی وثیقه ملکی خریدار (مسکونی یا اداری، طلق و 6 دانگ به همراه تصویر پایان کار شهرداری) تصویر وثیقه در زمان ثبت درخواست ارسال شود. 
 • در پیش فاکتور/قرارداد، نام خریدار مطابق اساسنامه ایشان درج شود و نام محصول حتما همانند نام دانش بنیانی باشد (در هر مرحله از ارزیابی مغایرت محصول موضوع قرارداد با محصول دانش بنیان مشخص شود، درخواست رد خواهد شد).
 • تاریخ پیش فاکتور/ قرارداد به روز و جاری باشد. در صورت گذشت زمان قرارداد و یا تحویل محصول، بررسی درخواست تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود.
 • ارائه آخرین صورت مالی حسابرسی شده و صورت معاملات فصلی خریدار الزامی است. در صورت عدم امکان ارائه باید در نامه سربرگ خریدار توضیحات ارائه شود.
 • در صورت همپوشانی بین محل هزینه تسهیلات اخذ شده جاری از صندوق (سرمایه در گردش و ...) با تسهیلات لیزینگ بررسی درخواست امکان پذیر نیست.
 • علت نیاز خریدار به محصول در سربرگ شرکت خریدار تکمیل و ارایه شود.
 • در صورت مصرفی بودن محصول موضوع تسهیلات، مقدار محصول مورد نیاز برای حداکثر استفاده سه ماه خریدار قابل بررسی و پذیرش خواهد بود. 
 • در صورت خرید خط تولید، اقدامات و هزینه های انجام شده توسط خریدار جهت آماده سازی زیرساخت و احداث خط تولید در سربرگ شرکت خریدار بایستی اعلام شود.
 • در صورت خرید تجهیز، تصاویر محل نصب دستگاه ها و اجاره نامه/سند مالکیت محل اجرای طرح (خریدار) باید ارائه شود.
   

مدارک

 

در اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور معتبر که در آن مقدار، قیمت واحد، قیمت کل، زمان تحویل و حتی‌الامکان شرایط تحویل، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت وجه، آموزش، مکان نصب و راه‌اندازی (در صورت نیاز)، خدمات پس از فروش و ... وجود داشته باشد.

 

 • برای آشنایی بیشتر با خدمت لیزینگ، موشن‌گرافی زیر را مشاهده نمایید