حمایت از تامین مالی جمعی

حمایت از تامین مالی جمعی

به منظور بهره گرفتن از سرمایه‌های خرد برای تامین مالی کسب و کارها، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اقدام به صدور مجوز برای سکوهای تامین مالی جمعی کرده است. بدین ترتیب شرکت‌های کوچک و متوسط با مراجعه به این سکوها می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق مشارکت مردم جذب کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف فراهم کردن امکان استفاده از ابزار تامین مالی جمعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌های مردم در زیست‌بوم نوآوری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری افراد را محدود کرده و زیان وارد بر اصل سرمایه تامین‌کنندگان را تا 80% پوشش می‌دهد. برای استفاده از این خدمت شرکت‌های متقاضی می‌توانند با مراجعه به سکوهای تامین مالی جمعی طرف قرارداد با صندوق درخواست خود برای تامین مالی را ثبت نمایند؛ صندوق پس از بررسی درخواست درصد حمایت خود را اعلام می‌نماید.