ناشر منبع

انتشار فراخوان «طراحی و ساخت چاقوی جراحی چشم فیکو» ...

یکصد و هشتمین فراخوان «طراحی و ساخت چاقوی جراحی چشم فیکو» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش ...

انتشار فراخوان «توسعه الگوی ساخت قطعات ساده توسط د ...

یکصد و هفتمین فراخوان «توسعه الگوی ساخت قطعات ساده توسط دستگاهWAAM (ساخت افزایشی)» با حمایت صندوق نو ...

انتشار فراخوان «توسعه فناوری تعیین جنسیت و جداسازی ...

یکصد و پنجمین فراخوان «توسعه فناوری تعیین جنسیت و جداسازی اسپرم‌های x و y جهت استفاده در صنعت دامپرو ...

انتشار فراخوان «طراحی سیستم دارورسانی پوستی ریواست ...

یکصد و پنجمین فراخوان «طراحی سیستم دارورسانی پوستی ریواستیگمین جهت درمان آلزایمر» با حمایت صندوق نوآ ...

انتشار فراخوان «طراحی و پیاده‌سازی سامانه تشخیص اش ...

یکصد و چهارمین فراخوان «طراحی و پیاده‌سازی سامانه تشخیص اشیا به صورت به‌هنگام و با پردازش بالا‌» با ...

انتشار فراخوان «توسعه نرم‌افزار شبیه‌سازی و استخرا ...

یکصد و سومین فراخوان «توسعه نرم‌افزار شبیه‌سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقان‌های صنعتی» با حمایت ...

انتشار فراخوان «توسعه کیت سنجش آلودگی ناشی از پروت ...

صد و دومین فراخوان «توسعه کیت سنجش آلودگی ناشی از پروتئین‌های باکتری اشریشیاکلی در فرآورده‌های داروی ...

انتشار فراخوان «توسعه پروتکل ایجاد مدل ارگانوئیدی ...

صدمین فراخوان «توسعه پروتکل ایجاد مدل ارگانوئیدی سیستیک فیبروزیس(CF) انسانی جهت شخصی‌سازی درمان بیما ...

انتشار فراخوان «توسعه فرمولاسیون چرم گیاهی با استف ...

نود و نهمین فراخوان «توسعه فرمولاسیون چرم گیاهی با استفاده از مواد پایه قارچی» با حمایت صندوق نوآوری ...

انتشار فراخوان «توسعه فرمولاسیون جوهر چاپ دیجیتال ...

نودوهشتمین فراخوان «توسعه فرمولاسیون جوهر چاپ دیجیتال مناسب منسوجات پنبه با استفاده از افزودنی پلیم ...

انتشار فراخوان «توسعه محصول فراسودمند پست بیوتیکی ...

نود و هفتمین فراخوان «توسعه محصول فراسودمند پست بیوتیکی با استفاده از متابولیت‌های حاصل از سویه‌های ...

انتشار فراخوان «توسعه راه‌حل نرم‌افزاری به منظور ف ...

نود و ششمین فراخوان «توسعه راه‌حل نرم‌افزاری به منظور فرآوری و هوشمندسازی داده‌های مصرف مشترکین انرژ ...

انتشار فراخوان «سنتز و فرمولاسیون علف‌کش ترکیبی تو ...

انتشار فراخوان «توسعه مدل تبدیل گفتار به متن به صو ...

نود و چهارمین فراخوان «توسعه مدل تبدیل گفتار به متن به صورت زنده و در مقیاس بالا» با حمایت صندوق نوآ ...

انتشار فراخوان «توسعه الگونگاری توری پراش(FBG) بر ...

نود و سومین فراخوان «توسعه الگونگاری توری پراش(FBG) بر روی تارهای نوری تک غلافه و دوغلافه با استفاده ...

انتشار فراخوان «توسعه فرمولاسیون ترکیب مورد استفاد ...

نود و دومین فراخوان «توسعه فرمولاسیون ترکیب مورد استفاده در مه‌پاش به منظور گندزدایی در محیط سربسته» ...

انتشار فراخوان «سنتز ماده موثره پپتید آرژیرلین جهت ...

نود و یکمین فراخوان «سنتز ماده موثره پپتید آرژیرلین جهت مصارف آرایشی و بهداشتی» با حمایت صندوق نوآور ...

انتشار فراخوان «سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات فتوکاتا ...

نودمین فراخوان «سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات فتوکاتالیستی قابل استفاده در روش AHPCO برای حذف عوامل میک ...

انتشار فراخوان «بررسی اثر نانوذرات mPEG-PLGA حاوی ...

هشتاد و نهمین فراخوان «بررسی اثر نانوذرات mPEG-PLGA حاوی داروی اتوپوزایدو پاکلی تاکسل درفاز یک بالین ...

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی سامانه یکپارچه و هوشمند اطلاعات صندوق های پژ ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 168 نتیجه

ناشر منبع