ناشر منبع

ناشر منبع

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه مواد با هدایت الکت ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه مواد با هدایت الکتریکی در منسوجات» با حمایت صندوق نوآوری و ...

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی

فراخوان برای شناسایی طرح‌ها و استارتاپ‌ها در حوزه ...

رویدادهای به‌هم‌رسانی استارتاپ‌ها با شتابدهنده‌ها موسوم به «پیوند» صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری ...

فراخوان رفع نیازهای فناورانه حوزه حمل‌ونقل نوین

فراخوان رفع نیازهای فناورانه حوزه حمل‌ونقل نوین

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه دستگاه مولد میدان‌ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه دستگاه مولد میدان‌های الکتریکی درمانگر تومور گلیوبلاستومای ...

فراخوان مقاله برای کتاب "Innovative Finance for Te ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه فرآیند تولید فوم ف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه فرآیند تولید فوم فلزی سلول باز بر پایه مس و نیکل» با حمایت ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه لینک رادیویی پرظرف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه لینک رادیویی پرظرفیت» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به ...

فراخوان صندوق نوآوری برای بهینه‌سازی جرم کوبیدنی س ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «بهینه‌سازی جرم کوبیدنی سیلیسی مصرفی در کوره‌های القایی» با حمایت ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه سامانه اندازه‌گیری ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه « توسعه سامانه اندازه‌گیری سرعت امواج الاستیک در سنگ‌های مخازن هید ...

فراخوان صندوق نوآوری برای شناسایی طرح‌ها و استارت‌ ...

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای شناسایی طرح‌ها و استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر حوزه فناوری‌های ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه پنل غربالگری ژنومی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه پنل غربالگری ژنومیک به منظور ارزیابی میزان ابتلا به ویروس ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه دانش فنی استخراج آ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه دانش فنی استخراج آنزیم‌های لیگنینولایتیک» با حمایت صندوق نو ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه ماژول بهینه‌سازی خ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه ماژول بهینه سازی خودکار پوشش و ظرفیت CCO در پلتفرم مانیتوری ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه کاربرد نانو پلی سی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه کاربرد نانو پلی سیلیکات روی به عنوان مکمل اکسیدروی در آمیزه ...

فراخوان صندوق نوآوری برای فرآوری گیاه آنغوزه از طر ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «فرآوری گیاه آنغوزه از طریق کشت بافت» با حمایت صندوق نوآوری و شکوف ...

فراخوان صندوق نوآوری برای طراحی و توسعه جداساز گاز ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «طراحی و توسعه جداساز گاز و مایع در فرآیند الکترولیز آب دریا» با ح ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه سامانه هوش مصنوعی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه سامانه هوش مصنوعی برای تشخیص خودکار شیء پنهان در تصاویر موج ...

فراخوان جذب کارگزار توانمندسازی

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور ارتقاء توانایی و کمک به رفع نیازهای شرکت‌های دانش بنیان از طریق کمک ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه روش‌های ژئوفیزیکی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه روش‌های ژئوفیزیکی شناسایی مسیر و میزان نشت از پی و بدنه سده ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه