ناشر منبع

ناشر منبع

فراخوان توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مخ ...

فراخوان توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مختلف پایه های گردو و انگور فراخوان حل نیاز تحقیقاتی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای ترمیم بافت غضروفی به ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه ترمیم بافت غضروفی به وسیله نانو هیدروژل در نمونه حیوانی با حمایت ص ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای توسعه ماده موثره علف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم با حمایت صندوق نوآوری و ...

فراخوان طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای فلزی با حمایت صندوق نوآو ...

همکاری در زمینه تأسیس، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگرد ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد که با مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس صندوق باز ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

فراخوان طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز با حمایت صندوق نوآوری ...

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت ...

فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فو ...

پروژه مطالعاتی در زمینه تامین مالی نوآوری و شرکت‌ه ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد بخشی از نیازهای پژوهشی خود را با همکاری خبرگان علم و فناوری و نها ...

فراخوان جذب کارگزار ارزیابی، هدایت و راهبری طرح ها ...

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور" ارزیابی، هدایت و راهبری طرح های تحقیق و توسعه" کارگزار جذب می نماید ...

صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر می‌کند:

فراخوان شناسایی طرح‌ها و استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر ...

فراخوان جذب کارگزار توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان کشور کارگزار جذب ...

فراخوان واگذاری دفترکار به شرکت‌های دانش‌بنیان در ...

تعداد محدودی دفترکار در مجتمع فناوری شماره 4 همت به شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

فراخوان واگذاری دفترکار به شرکت‌های دانش‌بنیان در ...

تعداد محدودی دفترکار در مجتمع فناوری شماره 7 ربع رشیدی تبریز به شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط واگذا ...

فرایند ارزیابی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مقابله ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...