رئیس هیئت عامل

رئیس هیئت عامل

دکتر محمد صادق خیاطیان

 

  • مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت تکنولوژی
  • رایانامه: m.khayatian@inif.ir
  • تلفن: 42170101