معاونت توسعه

معاونت توسعه

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی: سیاوش ملکی فر

 

معاونت توسعه

 

شرح وظایف معاونت توسعه شامل بخش های زیر است:

  • توسعه همکاری با بازیگران اکوسیستم نوآوری در سطح ملی و بین‌المللی
  • توانمندسازی مدیریتی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بازیگران اکوسیستم و نوآوری
  • ارائه خدمات حمایتی و کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان
  • پایش و بهبود تجربه مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی
  • شناسایی فرصت‌ها و بازاریابی به منظور توسعه خدمات حمایتی صندوق
  • شبکه‌سازی و حمایت از توسعه نهادهای ارائه دهنده خدمات توانمندسازی و توسعه بازار

مدیریت های معاونت توسعه:

مرضیه شاوردی

مدیر توانمند‌سازی

مصطفی بغدادی

مدیر توسعه اکوسیستم

محسن نوتاش

مدیر ارتباط با مشتریان