معاونت توسعه

معاونت توسعه

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی: سیاوش ملکی‌فر

  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترای آینده‌پژوهی
  • رایانامه: s.malekifar@inif.ir
  • تلفن: 42170600

شرح وظایف معاونت توسعه شامل بخش‌های زیر است:

  • توسعه همکاری با بازیگران اکوسیستم نوآوری در سطح ملی و بین‌المللی
  • توانمندسازی مدیریتی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بازیگران اکوسیستم و نوآوری
  • ارائه خدمات حمایتی و کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان
  • پایش و بهبود تجربه مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی
  • شناسایی فرصت‌ها و بازاریابی به منظور توسعه خدمات حمایتی صندوق
  • شبکه‌سازی و حمایت از توسعه نهادهای ارائه دهنده خدمات توانمندسازی و توسعه بازار

مدیریت‌های معاونت توسعه:

مدیر توانمند‌سازی

تلفن: 42170690

مصطفی بغدادی

مدیر توسعه اکوسیستم

دکترای مدیریت تکنولوژی

رایانامه: m.baghdadi@inif.ir

تلفن: 42170620

محسن نوتاش

مدیر ارتباط با مشتریان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

رایانامه: m.notash@inif.ir

تلفن: 42170610