معاونت تسهیلات و تجاری سازی

معاون تسهیلات و تجاری سازی

معاون تسهیلات و تجاری سازی: دکتر رضا قربانی

 

ماموریت های معاونت تسهیلات و تجاری سازی شامل بخش های زیر است :

  • ارائه تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان
  • ارائه تسهیلات به صندوق‌های پژوهش و فناوری‌، شتاب‌دهنده‌ها و سایر نهادهای مشخص شده در اسناد و ابلاغیه‌های بالادستی
  • نظارت  بر طرح‌های مورد حمایت صندوق به منظور حصول اطمینان از اثربخشی تسهیلات ارائه شده
  • نوآوری در ارائه خدمات متناسب با نیاز اکوسیستم درحوزه‌های تسهیلات و ضمانت‌نامه
  • شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌ نهادهای واسط مالی برای توسعه خدمات حمایتی صندوق

 

مدیریت های معاونت تسهیلات و تجاری سازی :

فرهاد امیری مقدم

مدیر ارزیابی

محمد محمودیان

مدیر نظارت

مهدی طالبی

مدیر امور کارگزاران و صندوقها