انتشار اوراق صکوک

انتشار اوراق صکوک

 

هدف

هدف از ارائه این خدمت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دسترسی به منابع بازار سرمایه از طریق تسهیل در شرایط انتشار صکوک نوآوری

موضوع خدمت و محل مصرف:

شرایط استفاده:

  • شرکت‌های دانش‌بنیان با شخصیت حقوقی سهامی عام یا خاص

  • حداقل سرمایه ثبتی و حقوق مالکانه شرکت به ترتیب 10 و 20 میلیارد تومان

  • حداكثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارايی‌های آن 80 درصد

  • عدم وجود زیان انباشته

  • جريان نقدي حاصل از عمليات آن در طی سال مالي اخير مثبت باشد.

  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت (معتمدین سازمان بورس و اوراق بهادار) در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخير آن مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.