معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

 

سرپرست معاونت سرمایه گذاری : آقای دکترعلی ناظمی

 

معاونت سرمایه گذاری

 

ماموریت های معاونت سرمایه گذاری شامل بخش های زیر است:

  • توسعه بازار فناوری کشور از طریق افزایش منابع مالی و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری
  • حمایت از جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری
  • توسعه همکاری‌های بین‌المللی در جذب سرمایه‌های خارجی
  • شبکه‌سازی و حمایت از توسعه نهادهای واسط در حوزه خدمات سرمایه‌گذاری
  • راهبری و نظارت بر سبد سرمایه‌گذاری صندوق
  • نوآوری در ارائه خدمات و توسعه ابزارهای متناسب با نیاز اکوسیستم درحوزه‌ سرمایه‌گذاری
  • پیگیری و عقد قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری با همکاری معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

 

مدیریت‌های معاونت سرمایه‌گذاری:

محمد حسین رضوانیان

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری