همکاری با صندوق (کارگزاری)

همکاری با صندوق (کارگزاری)


این فرایند به منظور ایجاد زیر ساخت مناسب برای ثبت درخواستهای کارگزاری، انتخاب و بکارگیری ظرفیت های علمی و فنی و اجرایی شخصیت های حقوقی به عنوان کارگزار در صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده است. لازم به ذکر است احراز صلاحیت و انتخاب کارگزاران با توجه به شاخصهای صلاحیت عمومی و حرفه ای ایشان و بر مبنای معیارهای زیر انجام میشود:

توان مدیریتی و سازمانی

توان مالی

زیرساختها

نیروی انسانی و تخصص و سوابق ایشان

سابقه و کیفیت فعلیت پیشین کارگزار

توجه : در صورت داشتن کلمه عبور و نام کاربری، از طریق کلیک بر دکمه ورود به غزال وارد کارتابل غزال شده و با فشردن دکمه درخواست کارگزاری، درخواست خود را تکمیل کنید.

 در صورتیکه قبلا نام کاربری و کلمه عبور دریافت نکرده اید، با کلیک بر دکمه دریافت کلمه عبور و طی مراحل مربوطه نام کاربری و کلمه عبور را دریافت کنید