هیئت امنا

اعضای حقوقی

دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور - رئیس هیئت امنا

دکتر منصور غلامی

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سعید نمکی

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر فرهاد دژ پسند

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر امور اقتصادی و دارایی

علیرضا رزم ‌حسینی

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر صنعت، معدن و تجارت

دکتر اکبر کمیجانی

عضو حقوقی هیات امناء

رئیس کل بانک مرکزی

دکتر سورنا ستاری

عضو حقوقی و نایب رییس هیات امناء

معاون علمی فناوری رئیس جمهور- رئیس بنیاد ملی نخبگان

دکتر محمدباقر نوبخت

عضو حقوقی هیات امنا

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

اعضای حقیقی

دکتر محمود واعظی

عضو حقیقی هیات امناء

محمد جواد آذری جهرمی

عضو حقیقی هیات امناء