معاونت برنامه‌ریزی

معاونت برنامه‌ریزی

معاون برنامه‌ریزی: یاسر عرب‌نیا

 

 

 

ماموریت های معاونت برنامه ریزی شامل بخش های زیر است:

  • تدوین، پایش و بروزآوری برنامه‌های راهبردی و عملیاتی صندوق
  • تدوین و بروزآوری آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سایر روش‌های اجرایی مورد نیاز صندوق
  • طراحی و استقرار نظام پایش عملکرد صندوق در راستای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت ارائه خدمات
  • ایجاد، نگهداشت و توسعه نرم افزارها ، سامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت فناوری اطلاعات
  • مدیریت تعاملات بانکی و بسترسازی برای توسعه همکاری‌های لازم در راستای ارائه خدمات اهرمی
  • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز صندوق و نظارت راهبردی بر حسن هزینه‌کرد آن
  • تدوین، پایش و بروزآوری ساختارسازمانی صندوق و نظارت بر حسن پیاده‌سازی آن
  • انجام مطالعات و تحلیل‌های راهبردی و برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت تعالی و توسعه خدمات
  • طراحی، استقرار و پایش نظام‌های مدیریتی در هماهنگی با سایر ذینفعان

مدیریت‌های معاونت برنامه‌ریزی:

فاطمه هشدار

مدیر مطالعات و برنامه­‌ریزی راهبردی

صادق رسولی

مدیر مهندسی و تعالی سازمانی

حسین حبیبی‌راد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسام کاظمی

مدیر ارزیابی و پایش عملکرد