معاونت برنامه‌ریزی

معاونت برنامه‌ریزی

 معاون برنامه‌ریزی: علی اسفیدانی

 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - صنایع
 • رایانامه: a.esfidani@inif.ir
 • تلفن: 42170700

ماموریت های معاونت برنامه ریزی شامل بخش های زیر است:

 • تدوین، پایش و بروزآوری برنامه‌های راهبردی و عملیاتی صندوق
 • تدوین و بروزآوری آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سایر روش‌های اجرایی مورد نیاز صندوق
 • طراحی و استقرار نظام پایش عملکرد صندوق در راستای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت ارائه خدمات
 • ایجاد، نگهداشت و توسعه نرم افزارها ، سامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تعاملات بانکی و بسترسازی برای توسعه همکاری‌های لازم در راستای ارائه خدمات اهرمی
 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز صندوق و نظارت راهبردی بر حسن هزینه‌کرد آن
 • تدوین، پایش و بروزآوری ساختارسازمانی صندوق و نظارت بر حسن پیاده‌سازی آن
 • انجام مطالعات و تحلیل‌های راهبردی و برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت تعالی و توسعه خدمات
 • طراحی، استقرار و پایش نظام‌های مدیریتی در هماهنگی با سایر ذینفعان

مدیریت‌های معاونت برنامه‌ریزی:

حسین حبیبی‌راد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسی ارشد کامپیوتر

رایانامه: h.habibirad@inif.ir

تلفن: 42170770

حسام کاظمی

مدیر ارزیابی و پایش عملکرد

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی

رایانامه: h.kazemi@inif.ir

تلفن: 42170750