تسهیلات ورود به بازار:

ورود به بازار

  • کارمزد 4%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال
  • با هدف ظرفیت سازی جهت ورود به بازار محصولات دانش بنیان از طریق تولید تعداد یا مقدار محدودی از محصول دانش بنیان به منظور :

      - عرضه آنها به بازار و فروش

       - کارکرد های نمایشگاهی

       - ارائه کالا یا خدمات به صورت رایگان یا با تخفیف های زیاد

       - و سایر مصادیق بازاریابی

  • قابل استفاده برای محصولات دانش بنیان که فرایند تجاری سازی آنها تکمیل نشده و هنوز وارد بازار نشده اند.(فروش نداشته است)       
  • حمایت تا سقف 80% هزینه های مورد نیاز شرکت
  • ارائه این تسهیلات به ازای هر محصول حداکثر یک بار امکان پذیر است.
  • این خدمت مخصوص شرکت های دانش بنیان با فروش کمتر از 20میلیارد تومان است.