معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاون نوآوری و توسعه فناوری: رضا قربانی زرین

  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برق
  • رایانامه: r.ghorbani@inif.ir

  • تلفن: 42170140

شرح وظایف معاونت نوآوری و توسعه فناوری:
 

  • سازماندهی و جهت‌دهی ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و قابلیت‌های صندوق برای حل مسائل کلان و راهبردی کشور
  • سازماندهی و جهت‌دهی ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و قابلیت‌های صندوق برای جریان‌سازی و توسعه فناوری‌های نوظهور
  • هماهنگی بین نهادها، سازمان‌ها و ذینفعان تأثیرگذار بر توسعه فناوری‌های نوظهور و حل مسائل ملی و راهبردی 

مدیریت‌های معاونت نوآوری و توسعه فناوری:

مجتبی زارع مهرجردی

مدیر طرح‌های ملی

کارشناسی ارشد برق

رایانامه: mzmehrjerdi@inif.ir

تلفن: 42170310

معصومه خان احمدی

مدیر توسعه فناوری‌های آینده

دکتری شیمی

42170330