معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاونت نوآوری و توسعه فناوری

سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری: رضا قربانی زرین

شرح وظایف معاونت نوآوری و توسعه فناوری:
 

  • سازماندهی و جهت‌دهی ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و قابلیت‌های صندوق برای حل مسائل کلان و راهبردی کشور
  • سازماندهی و جهت‌دهی ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و قابلیت‌های صندوق برای جریان‌سازی و توسعه فناوری‌های نوظهور
  • هماهنگی بین نهادها، سازمان‌ها و ذینفعان تأثیرگذار بر توسعه فناوری‌های نوظهور و حل مسائل ملی و راهبردی 

مدیریت‌های معاونت نوآوری و توسعه فناوری:

مجتبی زارع مهرجردی

مدیر محترم طرح‌های ملی