ودیعه رهن محل کار

ودیعه رهن محل کار

•    حمایت تا سقف 70% ارزش کل رهن بر اساس نظریه کارشناسی رسمی (در شهر محل ثبت شرکت) به صورت قرض‌الحسنه
•    سقف تسهیلات در شهر تهران 500 میلیون تومان، کلان‌شهرها 400 میلیون تومان و سایر شهرها 250 میلیون تومان
•    این تسهیلات یک ساله بوده و به مدت دو سال قابل تمدید است.(در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده در سال‌های آتی قابل تمدید است)
•    این خدمت مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و تازه تاسیس است.
•    با هدف حمایت از توسعه محل کار شرکت‌های دانش‌بنیان به تشخیص صندوق(به فضای فعلی استقرار شرکت تعلق نمی‌گیرد)


ضوابط اختصاصی


•    حداقل آورده شرکت به میزان 30٪ ارزش کل رهن بر اساس نظریه کارشناسی رسمی  
•    شرکت متقاضی موظف به ارائه تضامین با توجه به نظر صندوق نوآوری و شکوفایی/ بانک یا صندوق همکار است.
•    مبلغ کل رهن(شامل تسهیلات + آورده شرکت)  در وجه موجر واریز خواهد شد.
•    میزان حمایت از شرکت‌های شتابدهنده تا سقف 100٪ ارزش کل رهن بر اساس نظریه کارشناسی رسمی خواهد بود.
مدارک
•    لیست بیمه سه ماه اخیر شرکت
•    گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری
•    اظهارنامه مالیاتی سه سال مالی اخیر شرکت
•    تصویر اجاره‌نامه/اسناد مالکیت محل فعلی استقرار شرکت(جهت مشخص شدن وضعیت استقرار فعلی شرکت) 
•    برنامه توسعه محل کار (شامل برنامه افزایش نیروی انسانی، افزایش فروش و محصولات شرکت که منجر به افزایش فضای استقرار شرکت خواهد شد)
•    برنامه توسعه سه ساله ویژه شرکت‌های شتابدهنده 
 
     شرایط دریافت تسهیلات ودیعه رهن
جهت دریافت شرایط تسهیلات ودیعه رهن ( با عاملیت صندوق کارآفرینی امید) کلیک کنید

جهت دریافت شرایط تسهیلات ودیعه رهن (با عاملیت بانک قرض‌الحسنه رسالت) کلیک کنید