خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی

خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی


با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور و استفاده از مزایای جغرافیایی و تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری، تمامی تسهیلات فوق تا سقف مبلغ 5 میلیارد ریال تنها از طریق این صندوق‌ها که دارای قرارداد خط اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی هستند ارائه می‌شود.

 

متقاضیان این تسهیلات تا سقف مبلغ تعیین شده باید به صورت مستقیم به این صندوق‌ها مراجعه کرده و درخواست استفاده از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی را مطرح کنند و هیچ نیازی به مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند.

 

بسته به شرایط خاص امکان استفاده از خط اعتباری تا سقف مبلغ 20 میلیارد ریال نیز برای صندوق‌ها با مجوز صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم است.