معرفی سالن رویدادها

معرفی سالن رویدادها

برای استفاده از سالن‌ها و اتاق‌های جلسات صندوق نوآوری و شکوفایی می توانید درخواست خود را جهت بررسی و تایید از طریق نامه به معاونت توسعه ارسال نمایید.

امکانات شرح
مساحت ۱۱۱۷ متر مربع
تجهیزات و امکانات ۷۴ میز ۶ ضلعی
۴ اتاق جلسه ۶ نفره
سیستم تصویری
All In One نمایشگاهی ۶۰ اینچ
WIFI
پرژکتور