معرفی سالن جلسات ۱۸ نفره

سالن خواجه نصیر

برای استفاده از سالن‌ها و اتاق‌های جلسات صندوق نوآوری و شکوفایی می توانید درخواست خود را جهت بررسی و تایید از طریق نامه به معاونت توسعه ارسال نمایید.

امکانات شرح
مساحت ۵۷ متر مربع
تعداد صندلی ۱۸ صندلی
تجهیزات و امکانات WIFI
پرژکتور