معرفی سالن جلسات ۶۹ نفره

سالن شیخ بهایی

برای استفاده از سالن‌ها و اتاق‌های جلسات صندوق نوآوری و شکوفایی می توانید درخواست خود را جهت بررسی و تایید از طریق نامه به معاونت توسعه ارسال نمایید.

امکانات شرح
تعداد صندلی ۶۹ صندلی
مساحت ۱۳۵ متر مربع
تجهیزات و امکانات سیستم صوتی تصویری
WIFI
پرژکتور