آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها

معرفی استارت آپ مجیکاردیو در برنامه جوان آپ

1400/04/14

معرفی شرکت دانش بنیان طلایه داران صنعت فرایند در برنامه جوان آپ

1400/04/14

معرفی شرکت دانش بنیان نسیم ارتباط آینده در برنامه جوان آپ

1400/04/14

معرفی استارتاپ پلنو در برنامه جوان آپ

1400/04/12

معرفی شرکت دانش بنیان ارتباطات هوشمند چکاوک در برنامه جوان آپ

1400/04/12

معرفی خدمات و تسهیلات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور کارشناس توسعه خدمات و امور بانک های...

1400/04/12

معرفی خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور کارشناس توانمندسازی خانم الهه بذر افشان

1400/04/12

معرفی شرکت دانش بنیان داروسازی باریج اسانس در برنامه جوان آپ

1400/04/12

معرفی شرکت دانش بنیان نقشه راه کسب و کار ایرانیان(الوبیزینس) در برنامه جوان آپ

1400/03/29

معرفی شرکت دانش بنیان راهکار فناوری نویان (نوبیتکس) در برنامه جوان آپ

1400/03/29