ناشر منبع

null برگزاری نخستین جلسه کمیته حمایت از صادرات دانش‌بنیان صندوق نوآوری 
15:00

برگزاری نخستین جلسه کمیته حمایت از صادرات دانش‌بنیان صندوق نوآوری 

نخستین جلسه کمیته توسعه صادرات دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی به ریاست دکتر خیاطیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، صبح امروز دوشنبه 15 آبان ماه جاری، نخستین جلسه کمیته توسعه صادرات دانش‌بنیان صندوق نوآوری با دکتر خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و سایر اعضای کمیته برگزار شد. 

در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات قبلی و برنامه‌های پیش‌روی صندوق نوآوری درخصوص توسعه صادرات ارائه شد. در این گزارش، مسائلی از جمله بسته حمایت از صادرات دانش‌بنیان‌ (صندوق نوآوری و شکوفایی)، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ، تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین درخصوص ظرفیت‌های صادراتی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان بحث و تبادل نظر شد و اعضای کمیته نیز مدل‌های پیشنهادی خود را برای تقویت بنیه صادراتی شرکت‌های مذکور ارائه کردند. 

ظرفیت‌های کشورهای مختلف جهان برای تولید فراسرزمینی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، مسئله برندسازی محصولات فناورانه این شرکت‌ها، همچنین برنامه‌های مختلف در این زمینه، از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

همچنین ظرفیت کشور هند برای تولید فراسرزمینی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه پزشکی بررسی شد. 

در حوزه بهبود فرایند حمایت صندوق نوآوری در حوزه برپایی پاویون‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارسال ایمیل