ناشر منبع

ناشر منبع

مستندی درباره دیدگاه‌های مرحوم مهندس ترکان در توسع ...

مستندی درباره دیدگاه‌های مرحوم مهندس ترکان در توسع ...

انتشار فراخوان «بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی کمک ح ...

چهل و یکمین فراخوان «بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی کمک حرکتی برای استفاده در نسخه‌نویسی» با حمایت صند ...

انتشار فراخوان «توسعه سامانه تشخیص خودکار مدولاسیو ...

چهلمین  فراخوان «توسعه سامانه تشخیص خودکار مدولاسیون و کدینگ در سامانه‌های شنود بر مبنای هوش مص ...

انتشار فراخوان توسعه کپسول ساخت ژل با پوشش روده‌ای ...

سی و نهمین فراخوان «توسعه کپسول ساخت ژل با پوشش روده‌ای» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه مدل تصحیح ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه مدل تصحیحات شبکه‌ای ماهواره‌ای» با حمایت صندوق نوآوری و شکو ...

فراخوان "رويداد پيوند" صندوق نوآوری برای شناسايی ط ...

فراخوان "رويداد دوشنبه‌هاي استارتآپي" صندوق نوآوري ...

صندوق نوآوري براي شناسايي طرح‌ها و استارت‌آپ‌هاي سرمايه‌پذير حوزه پليمر با تمرکز بر صنعت خودروسازي، ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه فرمولاسیون کامپوزی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه فرمولاسیون کامپوزیت ترمیم کننده خط لوله زیرزمینی به روش CIP ...

فراخوان کارگزار ارزیابی تخصصی مالی

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور برونسپاری فرآیند ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت، سهام، طرح و ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه سامانه پیش بینی سک ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه سامانه پیش بینی سکته مغزی و تشخیص موضعی خونریزی مغزی مبتنی ...

شناسایی استارتاپ‌ها و طرح‌های استارتاپی جذاب و توا ...

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی تمدید شد

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی تا تاریخ 1400/03/05 تمدید شد.

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه مواد با هدایت الکت ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه مواد با هدایت الکتریکی در منسوجات» با حمایت صندوق نوآوری و ...

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی

فراخوان برای شناسایی طرح‌ها و استارتاپ‌ها در حوزه ...

رویدادهای به‌هم‌رسانی استارتاپ‌ها با شتابدهنده‌ها موسوم به «پیوند» صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری ...

فراخوان رفع نیازهای فناورانه حوزه حمل‌ونقل نوین

فراخوان رفع نیازهای فناورانه حوزه حمل‌ونقل نوین

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه دستگاه مولد میدان‌ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه دستگاه مولد میدان‌های الکتریکی درمانگر تومور گلیوبلاستومای ...

فراخوان مقاله برای کتاب "Innovative Finance for Te ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه فرآیند تولید فوم ف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه فرآیند تولید فوم فلزی سلول باز بر پایه مس و نیکل» با حمایت ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه لینک رادیویی پرظرف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه لینک رادیویی پرظرفیت» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه