تسهیلات توسعه فضاهای نوآوری

تسهیلات توسعه فضاهای نوآوری

 

  • نرخ 4% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال

 

  •  کمک به ایجاد و توسعه فضاهای نوآوری به منظور بهره‌برداری تیم‌ها و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با اولویت بازسازی و تجهیز فضاهای موجود قابل استفاده یا رهن محل کار
  •  اين تسهيلات مشروط به توافق مكتوب ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و متقاضي با موضوع توسعه و تجهيز فضا و همچنين تاييد دانش‌بنياني متقاضي به عنوان توسعه‌دهنده فضاهاي نوآوري ذيل خدمات تجاري‌سازي اعطا مي‌شود.
  •  اعطای تسهیلات پس از اخذ برنامه و طرح توجيهي متقاضي با تضمين وثیقه ملکی سهل‌البیع یا ضمانت‌نامه بانکی پرداخت مي‌شود.
  •  اين تسهيلات داراي زمان اجراي حداكثر 2 ساله و پس از آن بازپرداخت طي حداكثر 3 سال است.