ناشر منبع

null انتصاب معاونان نوآوری، تسهیلات و برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی
09:42

انتصاب معاونان نوآوری، تسهیلات و برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی

در احکامی از سوی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونان نوآوری و توسعه فناوری، تسهیلات و تجاری‌سازی و برنامه‌ریزی صندوق منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی طی احکامی دکتر رضا قربانی را به عنوان معاون نوآوری و توسعه فناوری، دکتر روح‌اله ذوالفقاری را به عنوان معاون تسهیلات و تجاری‌سازی و یاسر عرب‌نیا را به عنوان معاون برنامه‌ریزی این صندوق منصوب کرد.
دکتر وحدت در حکم دکتر رضا قربانی، استفاده از قابلیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی برای حل مسائل کلان و راهبردی کشور، جریان‌سازی و توسعه فناوری‌های نوظهور و ایجاد هماهنگی بین نهادها، سازمان‌ها و ذینفعان تاثیرگذار بر توسعه فناوری‌ها را از اهم اهداف معاونت نوآوری و توسعه فناوری عنوان کرد.
از مهمترین اهداف معاونت تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز می‌توان به ارائه ضمانت‌نامه و انواع تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد نوآوری در ارایه خدمات متناسب به آنها، شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت نهادهای واسط مالی برای توسعه خدمات حمایتی صندوق و نیز ارائه تسهیلات به نهادهای مشخص شده در اسناد بالادستی اشاره کرد که دکتر روح‌اله ذوالفقاری مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین در حکم یاسر عرب‌نیا به عنوان معاون برنامه‌ریزی این صندوق، ارتقای کیفی فرآیندها، انجام مطالعات، تحلیل‌های راهبردی و برنامه‌ریزی برای تعالی و توسعه خدمات و نیز پایش و ارزیابی عملکرد صندوق نوآوری را از مهمترین اهداف این معاونت برشمرد.

ارسال ایمیل