ناشر منبع

null مروری بر عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی درتوانمندسازی شرکت های دانش بنیان
  لینک دانلود فایل

یکی از الزامات توسعه فناوری و عرضه آن به بازار در قالب خدمات و محصولات پیشرفته در شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از انواع خدمات تجاری‌سازی است که از دریافت استانداردها و گواهینامه‌های مختلف تا خدمات حفاظت از مالکیت فکری (اعم از نشان تجاری، طرح صنعتی یا اختراع) و آموزش و مشاوره را در بر می‌گیرد.

از این رو، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان متولی اصلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در کنار خدمات مالی مشتمل بر انواع تسهیلات و سرمایه‌گذاری، در قالب خدماتی موسوم به «توانمندسازی» و با پرداخت بلاعوض بخش قابل توجهی از هزینه خدمات تجاری‌سازی، شرکت‌های دانش‌بنیان را در مسیر تجاری‌سازی فناوری یاری می‌دهد.

خدمات آموزش، مشاوره، عارضه‌یابی، حفاظت از مالکیت فکری، استانداردها و مجوزها از مهم‌ترین خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی است که با استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روبه‌رو شده است. گزارش حاضر، مروری اجمالی بر انواع خدمات صندوق در این 5 محور و  عملکرد آن طی 20 ماه گذشته است.