عارضه یابی شرکت های دانش بنیان

عارضه یابی شرکت های دانش بنیان

هوشمندانه کسب و کار کنیم

صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات مشاوره‌ای و عارضه‌یابی را با بهره‌مندی از تیم مشاوران متخصص خود تا سقف 70 درصد هزینه به شرکت‌های دانش بنیانی که به هر دلیل به ورشکستگی نزدیک بوده و با مشکلات جدی مدیریتی مواجه‌اند ارائه می‌دهد

کارگزاران صندوق در این حوزه، بر اساس مدل‌های عارضه‌یابی بومی، فرایندهای مختلف سازمان از جمله مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت توسعه کسب‌وکار، مدیریت توسعه محصول، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت منابع مالی و مدیریت ریسک را با استفاده از معیارهایی جامع ارزیابی می‌کنند و قوت‌ها و ضعف‌های شرکت را شناسایی می‌کنند. این ارزیابی بر اساس خوداظهاری و نیز جلسات تعاملی انجام می‌شود و پس از شناسایی چالش‌ها و مسائل شرکت، راهکارهایی برای بهبود و دستیابی به وضع مطلوب به شرکت ارائه می‌شود.