دوشنبه های استارتاپی

به بازار استارت‌آپی صندوق نوآوری و شکوفایی خوش آمدید!

    • اگر «شتابدهنده» هستید و به دنبال تیم‌/طرح‌هایی با ایده‌های جذاب برای پذیرش در دوره‌های پیش‌شتابدهی و شتابدهی می‌گردید؛ اینجا می‌توانید با شماری از آن‌ها آشنا شوید و اطلاعات اولیه‌ای در مورد آن‌ها به دست آورید.
    • اگر «سرمایه‌‌گذار» و علاقمند به سرمایه‌گذاری جسورانه (خطرپذیر یا همان VC) هستید و به دنبال استارت‌آپ‌ها یا طرح‌های دانش‌بنیان جذاب و آماده سرمایه‌گذاری می‌گردید، اینجا می‌توانید با برخی از آن‌ها آشنا شوید و اطلاعات اولیه‌ای در مورد آن‌ها به دست آورید.
    • اگر استارت‌آپ، تیم، هسته فناور یا شرکت دانش‌بنیان «سرمایه‌پذیر» هستید  و به دنبال جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران جسورانه از کشور هستید، می‌توانید با حضور در رویدادهای استارت‌آپی صندوق نوآوری و شکوفایی (دوشنبه‌های استارت‌آپی و پیوند) خودتان را در معرض دید سرمایه‌گذاران جسورانه قرار دهید.