ناشر منبع

ناشر منبع

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه الگوریتم پیش‌بینی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه الگوریتم پیش‌بینی وضعیت ایمنی در شبکه جاده‌ای کشور با استفاد ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه خوراک مش کاندیشن ش ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه خوراک مش کاندیشن شده (با استفاده از افزودن ریز مغذی‌ها پس از ...

همکاری در زمینه انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های ...

«صندوق نوآوری و شکوفایی» در راستای رسالت خود و به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های ت ...

فراخوان صندوق نوآوری برای ارائه مدل تشخیص نارسایی‌ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق با ح ...

فراخوان حمایت هدفمند از تولید مواد اولیه دارویی

فراخوان توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مخ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مختلف پایه‌های گردو و انگو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای ترمیم بافت غضروفی به ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه ترمیم بافت غضروفی به وسیله نانو هیدروژل در نمونه حیوانی با حمایت ص ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای توسعه ماده موثره علف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم با حمایت صندوق نوآوری و ...

فراخوان طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای فلزی با حمایت صندوق نوآو ...

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تع ...

همکاری در زمینه تأسیس، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگرد ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد که با مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس صندوق باز ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

فراخوان طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز با حمایت صندوق نوآوری ...

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت ...

فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فو ...

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تع ...

پروژه مطالعاتی در زمینه تامین مالی نوآوری و شرکت‌ه ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد بخشی از نیازهای پژوهشی خود را با همکاری خبرگان علم و فناوری و نها ...

فراخوان جذب کارگزار برای راه‌اندازی پایگاه‌های صاد ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور راه‌اندازی پایگاه صادراتی و نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌ ...

صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر می‌کند:

محلی برای جذب سرمایه جسورانه برای استارت‌آپ‌ها و ط ...

فراخوان جذب کارگزار ارزیابی، هدایت و راهبری طرح ها ...

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور" ارزیابی، هدایت و راهبری طرح های تحقیق و توسعه" کارگزار جذب می نماید ...

فراخوان جذب کارگزار توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان کشور کارگزار جذب ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 121 - 140 از 145 نتیجه