ناشر منبع

ناشر منبع

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه فرآیند ریخته‌گری و ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه فرآیند ریخته‌گری و پوشش‌دهی شیرآلات اوربیتی با حمایت صندوق ن ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه پرینتر سه‌بعدی خان ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه پرینتر سه‌بعدی خانه‌ساز بتنی و گلی با حمایت صندوق نوآوری و ش ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه سامانه انطباق خودک ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در توسعه سامانه انطباق خودکار مختصات بیمار با تصویر سی.تی.اسکن و ام.آر.آی د ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه ترکیبات فراسودمند ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه ترکیبات فراسودمند پست بیوتیکی حاصل از سویه باکتریایی ایزوله ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه الگوریتم پیش‌بینی ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه الگوریتم پیش‌بینی وضعیت ایمنی در شبکه جاده‌ای کشور با استفاد ...

فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه خوراک مش کاندیشن ش ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه خوراک مش کاندیشن شده (با استفاده از افزودن ریز مغذی‌ها پس از ...

همکاری در زمینه انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های ...

«صندوق نوآوری و شکوفایی» در راستای رسالت خود و به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های ت ...

فراخوان صندوق نوآوری برای ارائه مدل تشخیص نارسایی‌ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق با ح ...

فراخوان حمایت هدفمند از تولید مواد اولیه دارویی

فراخوان توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مخ ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه پروتکل بهینه کشت بافت گیاهی ارقام مختلف پایه‌های گردو و انگو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای ترمیم بافت غضروفی به ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه ترمیم بافت غضروفی به وسیله نانو هیدروژل در نمونه حیوانی با حمایت ص ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی برای توسعه ماده موثره علف ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم با حمایت صندوق نوآوری و ...

فراخوان طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای فلزی با حمایت صندوق نوآو ...

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تع ...

همکاری در زمینه تأسیس، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگرد ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد که با مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس صندوق باز ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

فراخوان طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز با حمایت صندوق نوآوری ...

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت ...

فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فو ...

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تع ...

پروژه مطالعاتی در زمینه تامین مالی نوآوری و شرکت‌ه ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد بخشی از نیازهای پژوهشی خود را با همکاری خبرگان علم و فناوری و نها ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 101 - 120 از 129 نتیجه