ناشر منبع

ناشر منبع

فراخوان طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلو ...

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز با حمایت صندوق نوآوری ...

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت ...

فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فو ...

پروژه مطالعاتی در زمینه تامین مالی نوآوری و شرکت‌ه ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد بخشی از نیازهای پژوهشی خود را با همکاری خبرگان علم و فناوری و نها ...

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تع ...

فراخوان جذب کارگزار برای راه‌اندازی پایگاه‌های صاد ...

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور راه‌اندازی پایگاه صادراتی و نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌ ...

فراخوان جذب کارگزار ارزیابی، هدایت و راهبری طرح ها ...

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور" ارزیابی، هدایت و راهبری طرح های تحقیق و توسعه" کارگزار جذب می نماید ...

صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر می‌کند:

محلی برای جذب سرمایه جسورانه برای استارت‌آپ‌ها و ط ...

فراخوان جذب کارگزار توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان کشور کارگزار جذب ...

فراخوان واگذاری دفترکار به شرکت‌های دانش‌بنیان در ...

تعداد محدودی دفترکار در مجتمع فناوری شماره 4 همت به شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

فراخوان واگذاری دفترکار به شرکت‌های دانش‌بنیان در ...

تعداد محدودی دفترکار در مجتمع فناوری شماره 7 ربع رشیدی تبریز به شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط واگذا ...

فرایند ارزیابی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مقابله ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

فراخوان رسمی مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور ...

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ٤٠% در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت م ...

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 61 - 73 از 73 نتیجه