معرفی مجتمع فناوری مدرس

معرفی مجتمع فناوری مدرس

 

مجتمع فناوری شماره 3 مدرس
سرمایه گذار صندوق نوآوری و شکوفایی
بهره بردار شرکت های دانش بنیان
تعداد طبقات 8 طبقه، دارای 2 طبقه پارکینگ در زیرزمین
مساحت عرصه 463 مترمربع
2408 مترمربع زیربنای ناخالص
زیربنای خالص 1654 مترمربع
تعداد واحد 11 واحد
مساحت واحد ها 135 و 139 متر مربع

 

نشانی :خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، پلاک ۲۵ و ۲۷