مجتمع فناوری علوم پزشکی

مجتمع فناوری علوم پزشکی

 

مجتمع فناوری شماره 6 علوم پزشکی
سرمایه گذار صندوق نوآوری و شکوفایی
بهره بردار شرکت های دانش بنیان
تعداد طبقات 7 طبقه، 1 طبقه پارکینگ زیرزمین، 1طبقه همکف به صورت لابی و پارکینگ و 5 طبقه مسکونی
مساحت عرصه 483/20 مترمربع
زیربنای ناخالص 2206 مترمربع
زیربنای خالص 1465/75 مترمربع
تعداد واحد 10 واحد
مساحت واحد ها 133 و 160 متر مربع

 

نشانی :خیابان کارگر شمالی، حد فاصل خیابان فاطمی و بلوار کشاورز، خیابان همدان، پلاک ۶ و ۸