معرفی مجتمع فناوری همت

معرفی مجتمع فناوری همت

 

مجتمع فناوری شماره ۴ همت
سرمایه گذار صندوق نوآوری و شکوفایی
بهره بردار شرکت های دانش بنیان
تعداد طبقات 6 طبقه، دارای دو طبقه پارکینگ در همکف و زیرزمین
مساحت عرصه 7780/38 مترمربع
زیربنای ناخالص 10648/84 مترمربع
زیربنای خالص 5471/72 مترمربع
تعداد واحد 56 واحد
مساحت واحد ها حدود ۱۰۰ مترمربع

 

نشانی :میدان شهرزیبا، خیابان احمد کاشانی، باند کند رو بزرگراه شهید همت شرق، خیابان پردیس، ساختمان پردیس ۱