ناشر منبع

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه فین‌تک برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کند:

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه خودرو برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه تند مصرف برگزار می‌شود

رویداد آنلاین «دوشنبه‌های استارت‌آپی» با هدف جذب سرمایه در حوزه تند مصرف روز دوشنبه 28 مهر ماه جاری ...

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه آموزش برگزار می‌شود

رویداد آنلاین «دوشنبه‌های استارت‌آپی» با هدف جذب سرمایه در حوزه آموزش روز دوشنبه 14 مهر ماه جاری به ...

نیاز‌های فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه می‌شود

رویداد معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نوآوری حوزه مع ...

رویداد مجازی معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه خدمات مددکاری و حمایت از مددجویان برگزار می‌شود

رویداد معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه خدمات مددکاری و حمایت از مددجویان با هدف بهم‌رسانی عرضه و تقاضای ...

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه ورزش برگزار می‌شود

رویداد آنلاین «دوشنبه‌های استارت‌آپی» با هدف جذب سرمایه در حوزه ورزش روز دوشنبه 24 شهریور ماه جاری ب ...

رویداد مجازی معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات برگزار می‌شود

رویداد معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) با هدف بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نوآور ...

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه سلامت دیجیتال برگزار می‌شود

رویداد آنلاین «دوشنبه‌های استارت‌آپی» با هدف جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال روز دوشنبه ۳ شهریور ما ...

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت برگزار می‌شود

رویداد معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت با هدف بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نوآوری ...

رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه کشاورزی برگزار می‌شود

رویداد آنلاین «دوشنبه‌های استارت‌آپی» با هدف جذب سرمایه در حوزه کشاورزی روز دوشنبه 20 مرداد ماه جاری ...

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود

دومین رویداد ملی ایده‌پردازی و طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع

دومین رویداد ملی ایده‌پردازی و طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع و اولین مدرسه تخصصی نانوبی ...

دوره آموزشی دو روزه بکارگیری موثر اسکرام با 20 درصد تخفیف برای شرکت‌های دانش بنیان طی روزهای 22 و 23 خرداد ماه در صندوق ...

دوره آموزشی بکارگیری موثر اسکرام در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود

رویداد ارائه نیازهای فناورانه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار می‌شود

رویداد معرفی نیازهای فناورانه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با هدف بهم‌رسانی عرضه و تقاضای ن ...

— 15 آیتم به ازای صفحه
نمایش 46 - 60 از 104 نتیجه