ناشر منبع

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه فرآورده‌های دارویی 2 برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه نانو برگزار می‌شود

رویداد تبادل فناوری زبان فارسی برگزار می‌شود

سومین گردهمایی روابط عمومی های اکوسیستم فناوری و نوآوری برگزار می شود

رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه علوم شناختی برگزار می‌شود

رویداد تبادل فناوری «پلیس هوشمند» برگزار می‌شود

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کند:

رویداد «سرمایه‌گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه» برگزار می‌شود

جشنواره زنان دانش‌بنیان و خلاق ایران «چیستا» برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه تجهیزات پزشکی 2 برگزار می‌شود

سمپوزیوم علمی و نمایشگاه مجازی شبکه محصول سالم برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه معدن برگزار می‌شود

صندوق نوآوری اولین رویداد «شکوفا» را برگزار می‌کند

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه محصولات فناورانه و موثر در مدیریت بهینه مصرف آب، برق و انرژی برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه فرآورده‌های دارویی برگزار می‌شود

— 15 آیتم به ازای صفحه
نمایش 31 - 45 از 104 نتیجه