ناشر منبع

یکشنبه صادراتی/پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور روسیه

یکشنبه صادراتی/پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور ارمنستان

رویداد پیوند در حوزه حسابداری و مالی برگزار می شود

یکشنبه صادراتی/پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور قرقیزستان

رویدادهای پیوند فرهنگی در حوزه بازی های ویدئویی و کتاب تعاملی برگزار می کند

رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه برگزار می شود

یکشنبه صادراتی/پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور سوریه

رویداد دوشنبه های استارتاپی حوزه اینترنت اشیاء برگزار می شود

رویداد چالش های ملی آلودگی هوا و ریزگردها برگزار می شود

یکشنبه صادراتی/پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور عراق(کردستان)

رویداد یکشنبه های صادراتی در حوزه سلامت با کشور چین

رویداددوشنبه های استارتاپی در حوزه بازی و سرگرمی برگزار می شود

پذیرش هیات تجاری دارو و تجهیزات پزشکی از کشور کنیا

رویداددوشنبه های استارتاپی در حوزه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته برگزار می شود

وبینار و پذیرش هیات تجاری ایران و گامبیا برگزار می شود

— 15 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 15 از 113 نتیجه