ناشر منبع

دوشنبه‌های استارت‌آپی «آفرینه» در حوزه صنایع خلاق برگزار می‌شود

گردهمایی فعالان بازار سرمایه و نقش نهادهای مالی در توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه برگزار می‌شود

چهارمین رویداد «پیوند» و اولین رویداد تخصصی در حوزه کودک و نوجوان برگزار می‌شود

رویداد پیوند فرهنگی(فرنو) برگزار می شود

پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه کشاورزی از کشور کنیا

رویداد پیوند در حوزه جلبک و صنعت ساختمان برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه فرآورده‌های دارویی 2 برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه نانو برگزار می‌شود

رویداد تبادل فناوری زبان فارسی برگزار می‌شود

سومین گردهمایی روابط عمومی های اکوسیستم فناوری و نوآوری برگزار می شود

رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان برگزار می‌شود

دوشنبه‌های استارت‌آپی در حوزه علوم شناختی برگزار می‌شود

رویداد تبادل فناوری «پلیس هوشمند» برگزار می‌شود

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کند:

رویداد «سرمایه‌گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه» برگزار می‌شود

جشنواره زنان دانش‌بنیان و خلاق ایران «چیستا» برگزار می‌شود

— 15 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 15 از 80 نتیجه