ناشر منبع

null رویداد تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل نوین برگزار می شود
14:55

رویداد تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل نوین برگزار می شود

رویداد تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل نوین  به صورت حضوری و آنلاین در محل صندوق نوآوری برگزار می شود. 

در این رویداد  ۲۲ نیاز فناورانه از سوی صنایع مرتبط با حمل و نقل ارائه می شود و از سوی دیگر ۸۰۰ شرکت فناور در این حوزه شناسایی می شوند و ۹۸ شرکت نیز برای حضور در این رویداد آمادگی خود را اعلام کردند.

ارسال ایمیل