ناشر منبع

null وبینار بین‌المللی «تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه» برگزار شد
15:03
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛

وبینار بین‌المللی «تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه» برگزار شد

وبینار بین‌المللی «تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه» صبح امروز با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این وبینار بین‌المللی با محوریت نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به منظور اشتراک‌گذاری بهترین تجربیات در زمینه نوآوری‌های مالی که دسترسی شرکت‌های نوآور و نوپا را به منابع مالی و سرمایه‌گذاری آسان می‌کند، با حضور سیاست‌گذاران، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه برگزار شد. 
علاوه بر این، هدف از برگزاری این وبینار ارزیابی راهکارها و روش‌های تأمین مالی نوآوری و فناوری‌های بالا، به ویژه درکشورهای در حال توسعه است. 
در این نشست وبیناری، دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن تشریح پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه تامین مالی نوآورانه در ایران به خصوص در طول دو سال خیر، اقدامات صندوق نوآوری به عنوان تنها نهاد تامین مالی نوآوری در ایران را برشمرد.
وبینار بین‌المللی «تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه» با همکاری دانشگاه توکای ژاپن، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و پژوهشکده مطالعات فناوری و انتشارات معتبر Routledge برگزار شد.
 

ارسال ایمیل