ناشر منبع

null تامین مالی با روش سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور شکل گرفته است
دکتر وحدت مطرح کرد؛ 15:00

تامین مالی با روش سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور شکل گرفته است

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به هم‌سرمایه‌گذاری این صندوق در طرح تولید داروی ترک اعتیاد و ضد دردهای سرطانی بوپرنورفین 2 میلی‌گرم با منشا تریاک، گفت: این طرح یکی از ۴۸ طرح هم‌سرمایه‌گذاری صندوق در یک سال گذشته است و این نوید را می‌دهد که بعد از سال‌ها VC در کشور شکل گرفته است.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم افتتاح مجازی کارخانه تولید داروی درمان اعتیاد، در مورد سرمایه‌گذاری جسورانه این صندوق بر روی طرح‌های فناورانه توضیح داد و گفت: تامین مالی با روش سرمایه‌گذاری جسورانه روش جدیدی است که ادبیات آن در چند سال گذشته وارد کشور شده است . در ۱.۵ سال گذشته مدل هم‌سرمایه‌گذاری در کشور شکل گرفته است. در سرمایه‌گذاری جسورانه دولت‌ها با اتکا به اعتماد بخش خصوصی به عنوان عامل خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی ادامه داد: بخش دولتی به دلیل تغییرات مدیریتی برای بخش خصوصی ایجاد اشکال می‌کند بر این اساس بهترین شیوه برای سرمایه‌گذاری شیوه هم‌سرمایه‌گذاری دولت با بخش خصوصی است. به این شکل اگر بخش خصوصی یک واحد سرمایه‌گذاری کند دولت بنا بر اعتماد به آن، باقی سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کند. این راهکار در صندوق نوآوری و شکوفایی عملیاتی شده و با همراهی عاملان سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کردیم.
وحدت در ادامه به هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح تولید داروی ترک اعتیاد و ضد دردهای سرطانی بوپرنورفین 2 میلی‌گرم با منشا تریاک اشاره کرد و گفت: در این طرح صندوق نوآوری در قالب هم‌سرمایه گذاری با صندوق زیست فناوری به عنوان عامل، تامین مالی کرده است. در عمل ما به بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری وکالت می‌دهیم و با اتکا به تصمیم آنها، در طرح سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پیچیدگی و جدید بودن طرح داروی درمان اعتیاد به لحاظ فنی، بحث روش تامین مالی پروژه نیز قابل توجه است. این طرح یکی از ۴۸ طرح هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در یک سال گذشته است و این نوید را می‌دهد که بعد از سال‌ها VC در کشور شکل گرفته است.
 

ارسال ایمیل