ناشر منبع

null آمادگی صندوق نوآوری برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور فعال در زمینه‌های دانش‌بنیان
07:16

آمادگی صندوق نوآوری برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور فعال در زمینه‌های دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بر آمادگی این صندوق برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در زمینه‌های دانش‌بنیان فعال هستند، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این دیدار دکتر علی وحدت ضمن تاکید بر آمادگی صندوق برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در زمینه‌های دانش بنیان فعال هستند، گزارشی از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات و تسهیلات به اکوسیستم نوآوری کشور ارائه کرد.

همچنین در این دیدار معاون وزارت امورخارجه کشورمان با ارایه آماری از تعداد و تخصص عده زیادی از ایرانیان خارج کشور، حمایت و استفاده از این تخصص دانش بنیان ایرانیان فرهیخته و ایجاد پل ارتباطی و رفت و آمد این افراد به کشور را ضرورری و موجب استحکام ارتباط آنها با سرزمین مادری و فعال نمودن نسل جوان متفکر دانست.

سید کاظم سجادی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخاجه نیز با اشاره به تعداد بیشماری از ایرانیان که در خارج از کشور حضور دارند، بر لزوم حمایت و استفاده از استعدادهای دانش‌بنیان ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

ارسال ایمیل