ناشر منبع

null دستورالعمل صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) به تصویب رسید
10:42

دستورالعمل صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) به تصویب رسید

در پنجاه و دومین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری دستورالعمل فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (cvc) تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، پنجاه و دومین جلسه کارگروه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کارگروه، دکتر علی وحدت،  دبیرکارگروه و اکثریت اعضا بصورت حضوری و برخط برگزار شد.

در ابتدای جلسه دستورالعمل فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی (cvc) مورد بررسی قرارگرفت. این صندوق ها به عنوان یکی از ابزارهای توسعه نوآوری در صنایع بزرگ شناخته می شوند و در حال حاضر 264 صندوق CVCدر دنیا فعالیت می نمایند. در این راستا و به منظور حمایت از توسعه فناوری و نوآوری و تسهیل حضور صنایع بزرگ کشور در زیست بوم نوآوری کشور،  دستورالعمل نحوه  تاسیس و فعالت این گونه صندوق ها به تصویب رسید.

اعطای مجوز تاسیس به صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین
با تصویب  اعضای کارگروه، مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین صادر شد. این صندوق با سرمایه ثبتی 50 میلیارد ریال و با مشارکت 49 درصدی بخش دولتی و مشارکت 51 درصدی بخش خصوصی تاسیس شده است. پارک علم و فناوری قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی به عنوان سهامداران بخش دولتی و شرکت های هفت الماس، برنا گستران نیک پارسه و مشاوران نیک پندار سهامداران بخش خصوصی این صندوق محسوب می شوند. 

صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی
در ادامه جلسه، درخواست مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی با سرمایه ثبتی 100 میلیارد ریال مورد بررسی اعضا قرار گرفت و تصویب شد. پژوهشگاه پلیمر و پژوهشگاه مواد انرژی به عنوان سهامداران بخش دولتی و شرکت های آتیه سازان آب و انرژی نوین ( شتابدهنده آبان )، پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا و آتیه پردازان ظهور شریف سهامداران بخش خصوصی صندوق می باشند.

ارسال ایمیل