ناشر منبع

null چهار هزارمین جلسه میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد
06:51

چهار هزارمین جلسه میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد

چهار هزارمین جلسه پذیرش به منظور آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از این خدمات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، میز پذیرش، مسیر آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی است به طوری که شرکت‌ها ابتدا با انواع خدمات و نحوه استفاده از آن آشنا می‌شوند و سپس بر اساس شرایط خاص هر شرکت خدمات پیشنهادی ارائه می‌شود.
بر اساس این گزارش، میز پذیرش، در واقع جلسات اختصاصی با شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی دریافت خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی است که طی آن، کلیه خدمات صندوق یکبار به طور کامل و با جزئیات معرفی می‌شود. سپس با توجه به شرایط هر شرکت مانند میزان فروش، تعداد پرسنل و طرح‌های جاری، خدمات مرتبط پیشنهاد می‌شود؛ و در نهایت مسیر ثبت درخواست و پیگیری درخواست نیز برای شرکت تشریح خواهد شد.
در حالی چهار هزارمین جلسه میز پذیرش از ابتدای فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون برگزار شد که حدود هزار جلسه آن در سال 98 بوده و از ابتدای سال جاری نیز تاکنون بیش از 200 جلسه میز پذیرش برگزار شده است. از درخواست‌هایی که در اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه غزال ثبت شده است 81 درصد آنها جلسه میز پذیرش را طی کرده‌اند که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت این جلسه برای معرفی خدمات و راهنمایی آنها به استفاده از این خدمات است.
با توجه به تنوع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و جزئیات شرایط استفاده از آنها، شرکت‌ها نیاز دارند که پیش از استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری، با خدمت مورد نیاز خود بیشتر آشنا شوند. به عنوان مثال شرکت می‌داند که به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارد اما با وجود سه مدل تسهیلات سرمایه در گردش، نمی‌داند که کدام با شرایط شرکت همخوانی دارد و برای اخذ آن چه مسیری را باید طی کند و متاسفانه در صورتی که گزینه‌ای انتخاب شود که با شرایط شرکت همخوانی ندارد طرح در فرایند ارزیابی رد شده که منجر به هدر رفت زمان و فرصت برای شرکت‌ها می‌گردد.
شایان ذکر است که حضور در جلسه پذیرش الزامی نبوده و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به صورت اختیاری از آن استفاده کنند.
همچنین با توجه به اضافه شدن خدمات جدید به لیست خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی یا تغییر در شرایط خدمات موجود، محدودیتی برای حضور چندباره در جلسات پذیرش نیست. با این وجود صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد می‌کند افراد تصمیم‌گیر در شرکت‌ها مانند مدیران عامل یا مدیران مالی در جلسه میزپذیرش حضور داشته باشند که آشنایی کامل با ابعاد، فعالیت‌ها و نیازهای شرکت داشته باشند.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل